share facebook magnifier twitter flickr

Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji

Nakon završetka regionalnog projekta pod nazivom "Žensko poduzetništvo - Motor za stvaranje radnih mjesta u Jugoističnoj Europi" koji je trajao od travnja 2012. do prosinca 2015. godine i dalje se radi na unapređenju situacije za žene poduzetnice. Predsjednica GTF - Inicijative za održivi rast Mary Ann Rukavina Cipetić bila je u Skopju gdje se održala Konferencija za pripremu strategije ženskog poduzetništva u Makedoniji. U programu konferencije se, između ostalog, održala i fokus grupa u kojoj su sudjelovale nevladine organizacije i ekonomske komore, s prisustvom predstavnika ministarstava, udruga itd.

Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji Konferencija za pripremu Strategije za žensko poduzetništvo u Makedoniji
Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.