share facebook magnifier twitter flickr

Osnivanje udruge mladih roma "Spretne ruke"

Projekt ROMA-LI koji se od veljače provodi na području LSŽ-e a koji je financiran sredstvima EU fondova pridonio je u svom programu i osnivanje udruge mladih roma u svrhu jačanja kapaciteta lokalne zajednice i ostvarivanja ljudskih prava. Nositelj projekta je GTF - inicijativa za održivi rast, a projektni partneri Udruga žena romkinja "Bolja budućnost" i udruga "Gačanka". Cilj projekta je osnaživanje i bolja zastupljenost romskih manjinskih interesa kroz izgradnju kapaciteta mladih Roma u Ličko senjskoj županiji, udruživanje s romskim organizacijama civilnog dtuštva i podizanje svijesti zajednice i institucija.

Nakon nekoliko provedenih radionica i tribina na kojima su mladi romi iznijeli svoju problematiku, a isto tako i institucije s kojima surađuju zaključilo se da je potrebno što više edukacija i kontakata kako bi se došlo do kvalitetnije suradnje i riješenja odrđenih problema. Upravo kroz udrugu koja je osnovana na Izbornoj Skupštini 11. 10. 2016. godine, a čiji je program rada baziran baš na navedenoj problematici, uvjereni smo da će mladi romi lakše ostvarivati svoja prava.

Kao predsjednik udruge izabran je Dalibor Udorović, a njegov zamjenik bit će Ivan Udorović. Cilj udruge je jačanje članstva roma i pridonošenje lokalnoj zajednici u kulturnom i ekonomskom programu te pomoć mladim romima u ostvarivanju ljudskih prava, podizanju svijesti i bolja socijalizaca u lokalnoj zajednici.

Više o projektu Roma-Li: Službena stranica

Osnivanje udruge mladih roma "Spretne ruke" Osnivanje udruge mladih roma "Spretne ruke"
Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.