share facebook magnifier twitter flickr

Prošli projekti

PROmocija Poduzetništva i Obrta među srednjoškolcima u LIčko-senjskoj županiji (PRO-PO-LI) 07/2015-03/2016

Učešće mladih u poduzetničkim aktivnostima u Hrvatskoj na začelju je Europske unije te je nužno poticati poduzetništvo i obrtništvo među srednjoškolcima kao oblik (samo)zapošljavanja. Ciljna skupina PRO-PO-LI bili su učenici srednjih škola u Ličko-senjskoj županiji (LSŽ), njihove obitelji, kao i šira zajednica. PRO-PO-LI je kreirao i pilotirao „Program srednjoškolskih ambasadora/ica poduzetništva - PSAP“ u LSŽ. 10 mladih ambasadora/ica je kroz natjecanje, mentorstva i provođenje kampanje promoviralo poduzetničku kulturu među vršnjacima i u javnosti.

Žensko poduzetništvo - Motor za stvaranje radnih mjesta u Jugoističnoj Europi 04/2012-12/2015

Projektom se promoviralo žensko poduzetništvo u Jugoistočnoj Europi kroz kombinirane napore javnog i privatnog sektora. Pri tome smo ostvarili suradnju između zakonodavaca i parlamentaraca, civilnog društva, gospodarskih komora, mreža i udruga žena u poduzetništvu te samih žena poduzetnica kao korisnica projekta. Također, promovirali smo najbolje prakse politika za žensko poduzetništvo u skladu sa Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu za EU, kao i izgradili kapaciteta nacionalnih i regionalnih ženskih poduzetničkih mreža i udruga. Uspjeli smo inicirati razvoj i unaprijediti okvire za podršku politikama za žensko poduzetništvo u zemljama korisnicama projekta, na osnovu najboljih praksi.

Start W (Podrška aktiviranju ruralnog turističkog potencijala žena) 11/2013-11/2014
Doprinos jačanju prekogranične suradnje Albanije (regija Shkoder) i Crne Gore (Podgorica/ Bar), u prekograničnom području kroz zajedničko sudjelovanje žena u poboljšanju ponude poduzetništva iz područja ruralnog turizma

Projekt je pridonio podizanju svijesti i poticanju žena iz ruralnih područja da procijene svoje potencijale, postanu svjesne potrebe za umrežavanjem i objedinjavanjem prekograničnim prirodnim mjestima kroz zajedničke turističke ponude, što može dovesti do pokretanja nove suradnje u budućnosti. Projekt potiče suradnju i razmjenu iskustava između institucija koje se bave razvojem ženskog poduzetništva u Crnoj Gori, Albaniji i Hrvatskoj. Kroz suradnju različitih institucija, generirane su nove ideje koje će proširiti djelatnost započetu kroz projekt "START W". Uz to, napravljeni su preduvjeti za promicanje ruralne turističke ponude prekogranične regije. (više)

SEE WoRD - Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj 11/2011-11/2012
Doprinos poboljšanom sudjelovanju žena u ruralnom razvoju i osnaženju ruralni žena u 7 zemalja jugoistočne Europe

YEDA Centar za ekonomsku pomoć mladima u ruralnim područjima 06/2011-05/2012
Osnaživanje nezaposlenih mladih žena ruralnih područja za njihov aktivni pristup tržištu rada u Ličko-senjskoj županiji

Centar za tradicijske obrte - financira se kroz  program IPA IV 01/2011 - 02/2012
Projekt uključuje uspostavu Centra za tradicijske obrte kao stalnom potporom osnaživanju dugotrajno nezaposlenog i neaktivnog ruralnog stanovništva Ličko-senjske županije, kao i jačanje i poticanje proizvođača tradicijskih obrtničkih proizvoda u zajedničkim i ekonomski održivim aktivnostima u turizmu, kao i promociji i revitalizaciji tradicijske baštine

WOMAD - Žene, nositeljice promjena u BIH - Financirano od Švicarske vlade 11/2009-03/2011
Doprinos poboljšanoj zastupljenosti žena i upravljačke sposobnosti u BIH

Razmjena praksi žena zastupnica u Jugoistočnoj Europi 02/08
Parlamentarna razmjena najboljih praksi vezanih za rodnu dimenziju zakonodavstva u ključnim političkim područjima

Integracija spolne ravnopravnosti u političkim strankama Jugoistočne Europe II 2008 04/08
Sustavni pristup poboljšanju rodne ravnoteže u donošenju odluka i sveukupne rodne osviještenosti

Integracija spolne ravnopravnosti u strankama Jugoistočne Europe II 2008
Doprinos pristupu temeljenom na održivom regionalnom razvoju u Jugoistočnoj Europi unapređivanjem ravnopravnosti spolova i ženskoj zastupljenosti

Razmjena praksi žena zastupnica u Jugoistočne Europe 06-07
Parlamentarna razmjena najboljih praksi u područjima politike vezanih uz ljudsku zaštitu, spolove i pristupanje EU

Integracija spolne ravnopravnosti u strankama Jugoistočne Europe 06-07
Sustavni pristup poboljšanju rodne jednakosti u strankama Jugoistočne Europe

Romkinje to mogu II 05-06
Političko osnaživanje Romskih žena u Jugoistočnoj Europi i povezivanje sa europskim institucijama

Socijlni dijalog i rodna osviještenost u sindikatima 05-06
Rad sindikata Jugoistočne Europe na rodnim aspektima socijalnog dijaloga u većinski muškim granama

Razmjena praksi žena zastupnica u Jugoistočne Europe 05-06
Parlamentarna razmjena najboljih praksi u područjima politike vezanih uz spolove i pristupanje EU

Socijlni dijalog i osnaživanje žena u sindikatima 03-04
Uspostavljanje/ jačanje socijalnog dijaloga o pitanjima od interesa za žene

Regionalni parlamentarni skup zastupnica Jugoistočne Europe 03-04
Međustranačka i regionalna suradnja zastupnica na pitanjima od zajedničkog interesa

Žene to mogu III 03-04
Žene- nositeljice promjena u lokalnim samoupravama

Romkinje to mogu 2003
Političko osnaživanje/ povećanje političkih vještina romskih žena

Euro - regionalni ženski projekt 02-03
Prekogranična razmjena žena u medijima, lokalnim upravama, nevladinim organizacijama i političkim strankama

Glasačice to mogu 2002
Obrazovanje i osnaživanje ženskih glasača

Žene to mogu II 2002
Stvaranje rodno osjetljivih parlamentarnih političkih stranaka u Jugoistočnoj Europi

Veza žena gradonačelnica 02-04
Povezivanje gradonačelnica u Jugoistočnoj Europi na nacionalnoj i regionalnoj razini

Medijske kampanje o ravnopravnosti 02-03
Kampanje o ekonomskim pravima žena, povećanje sudjelovanja žena u politici, itd.

Uloga žena Jugoistočne Europe u spriječavanju sukoba, rješavanju i post-konfliktnom dijalogu 02-04
Doprinos održivom miru etničkih manjina i većina, Roma, prognanih i izbjeglih žena kroz lokalni, nacionalni i regionalni dijalog

Ojačavanje motora za spolnu ravnopravnost 01-04
Potpora vladama i parlamentarnim strukturama Jugoistočne Europe s mandatom za ravnopravnost

Žene to mogu I 00-03
Političko osnaživanje ženskih kandidata u predizbornom razdoblju

Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.