share facebook magnifier twitter flickr

Start W

Start W (Podrška aktiviranju ruralnog turističkog potencijala žena)

Ciljevi, lokacije i ciljne skupine projekta

Ukupni cilj projekta: doprinos jačanju prekogranične suradnje Albanije (regija Shkoder) i Crne Gore (Podgorica/ Bar), u prekograničnom području kroz zajedničko sudjelovanje žena u poboljšanju ponude poduzetništva iz područja ruralnog turizma

Specifični cilj projekta: 
1. Stvaranje zajedničke turističke ponude na pravilima socijalnog poduzetništa (razvoj kooperativaca i udruženja) iz područja ruralnog turizma s naglaskom na zajedničkim, autohtonim, prirodnim i kulturalnim resursima i tradicijama iz regije.
2. Povećanje prekograničnih suradnji između žena i prostora u ruralnom turizmu poduzetništva u ciljanoj skupini općina i gradova, te utemeljiti sustav izjednačavanja kvalitetne turističke ponude i zajedničke promocije i marketinških aktivnosti na zajedničkoj prekograničnoj, ruralno turističkoj destinaciji.

 

Lokacije projekta
• Albanija
• Crna Gora

Ciljne skupine projekta:
• Žene
• Organizacije temeljene na zajednici
• Mala i srednja poduzeća

 

Očekivani rezultati i konačni korisnici

Očekivani rezultati:
1. Povećanje broja žena poduzetnica i turističkih akcija
2.identifikacija i zajednička promocija ženskih poduzetničkih turističkih kapaciteta u prekograničnim područjima
3. Povećana zastupljenost žena u prekograničnom području zbog angažiranosti u ruralnom turističkom poduzetništvu
4. povećanje prekogranične B2B kooperacije; aktivnost žena u ruralnom turizmu u prekograničnom području preko umrežavanje i dijeljenja prakse

Konačni korisnici projekta su: žene poduzetnice i potencijalni poduzetnici, kao i ruralna domaćinstva, NVO, lokalne i nacionalne vlasti, zagovaračke organizacije, javni zajednički centri, javne institucije, turističke organizacije/udruženja, kulturalne institucije i organizacije, poduzetnici koji se bave tradicionalnim zanatima i u konačnici, lokalne i regionalne zajednice i turisti

Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.