share facebook magnifier twitter flickr

Žensko Poduzetništvo

Žensko poduzetništvo - motor za stvaranje radnih mjesta u Jugoistočnoj Europi

Regionalni projekt koji je financirala Kraljevina Švedska kroz razvojnu agenciju SIDA, koordinirao RCC, a provodio GTF u suradnji sa SEECEL-om.

Područje implementacije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo*, Makedonija, Moldavija, Srbija, i Turska

Trajanje projekta: 36 mjeseci (od travnja 2012. do prosinca 2015.)

Opći cilj projekta bio je promovirati žensko poduzetništvo u Jugoistočnoj Europi kroz kombinirane napore javnog i privatnog sektora.  Pri tome željeli smo ostvariti suradnju između zakonodavaca i parlamentaraca, civilnog društva, gospodarskih komora, mreža i udruga žena u poduzetništvu te samih žena poduzetnica kao korisnica projekta, u svrhu promoviranja i osnaživanja ženskog poduzetništva (ŽP).

 

Višestruki pristup rješavanju problema poduzetništva žena:

 

Zašto "Žensko poduzetništvo"?

U Jugoistočnoj Europi (JIE) rodna nejednakost ostaje velik problem na tržištu rada. U posljednjih nekoliko godina, mnoge su žene iskoristile povećane ekonomske mogućnosti, iako još uvijek većina njih radi slabije plaćene ili povremene poslove. U zemljama Jugoistočne Europe, koje imaju aspiracije postati članice Europske Unije u nadolazećim godinama, žene poduzetnice su još uvijek neiskorišten izvor u stvaranju novih poslova i radnih mjesta. Poticanjem i osnaživanjem ženskog poduzetništva ostvarujemo mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje cjelokupne ekonomske slike u zemljama korisnicama projekta.

U JIE žene se suočavaju s brojnim preprekama vezanim za tradicionalne rodne uloge, što utječe na njihove ekonomske mogućnosti. Žene u većini slučajeva nemaju vlasništvo nad imovinom, imaju malu ili nikakvu potporu institucija, teže dolaze do informacija, kao i do financiranja. Kako su istraživanja pokazala, velik broj žena u regiji spremne su osnivati, proširiti ili unijeti inovacije u svoja poduzeća, ali visoke kamatne stope i zahtjevi banaka za velikim zalogom onemogućavaju takve poduhvate.

Ovim projektom GTF je podržavao mreže i udruge žena poduzetnica u zemljama JIE kako bi bolje zastupale interese žena poduzetnica.

Naš cilj bio je promovirati najbolje prakse politika za žensko poduzetništvo u skladu sa Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu za EU, kao i izgradnja kapaciteta nacionalnih i regionalnih ženskih poduzetničkih mreža i udruga. Željeli smo inicirati razvoj i unaprijediti okvire za podršku politikama za žensko poduzetništvo u zemljama korisnicama projekta, na osnovu najboljih praksi.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

ZMSP proces
- regionalna konferencija i nacionalni sastanci na temu politike ZMSP i pokazatelji za žensko poduzetništvo - provodi SEECEL
- procijena i ocjena ZMSP politika - provodi SEECEL
- revizija sadašnjih pokazatelja i razvoj druge generacije pokazatelja - provodi SEECEL
- temeljno istraživanje i zagovaranje na temu poslovnih subjekata u vlasništvu žena u Bosni i Hercegovini i Makedoniji - provodi GTF

Izgradnja kapaciteta ŽP-a
- razvoj znanja o zajednicama praksi - provodi SEECEL
- izgradnja nacionalnih mreža/platformi ženskog poduzetništva - provodi GTF
- Women Entrepreneurs’ Training Needs Analyses (WETNAS) - provodi SEECEL
- Moduli treninga razvijeni prema WETNAS - provodi SEECEL
- Međunarodni sajam žena poduzetnica u Jugoistočnoj Europi - provodi GTF

ŽP politički dijalog
- nacionalno političko mapiranje/monitoring - provodi GTF
- EU/ JIE konferencija najboljih praksi - provodi GTF
- Radionice sa nacionalnim dionicima - provodi GTF
- JIE ministarska i finalna konferencija - provodi GTF


Projektni implementori:
GTF - Inicijativa za održivi rast i Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe - South East European Centre for Entrepreneurial Learning, odgovoran za sistem analize potrebe za obučavanje žena poduzetnica Women Entrepreneurs Training Needs Analysis System (WETNAS) i razvoj druge generacije indikatora ženskog poduzetništva

Projektni koordinator:
Vijeće za regionalnu suradnju

Donor projekta:
Kraljevina Švedska, kroz razvojnu agenciju - Swedish International Development Cooperation Agency

 

Dostignuća u ŽP

Ovim smo projektom postigli značajne napretke u svim zemljama korisnicama. Promoviranje i razvoj ženskog poduzetništva znatno su poboljšani od kada se projekt provodi. Primjerice, u Albaniji i Hrvatskoj razvijene su platforme za žensko poduzetništvo. U Crnoj Gori, po prvi su puta parlamentarni odbori za jednakost spolova i ekonomiju zajednički raspravljali o temi ženskog poduzetništva. Nadalje, u Hrvatskom saboru po prvi je put održana rasprava o ženskom poduzetništvu pod vodstvom Odbora za ravnopravnost spolova.

Hrvatska je predvodnik provođenja politika o ženskom poduzetništvu u regiji. Trenutno se radi na pripremi druge Strategije za žensko poduzetništvo pod Ministarstvom poduzetništva i obrta. GTF je uvelike pridonio objema akcijama te djeluje kao savjetodavni suradnik Ministarstvu. U ovom pogledu, ciljevi projekta su dostignuti te GTF može djelovati kao posrednik u ostalim zemljama Jugoistočne Europe, poput Crne Gore, koja koristi hrvatski model pri pripremi vlastite strategije ženskog poduzetništva u 2014.

 

Napretci u politikama i praksama poduzetništva žena:

Albanija
Ministarstvo poduzetništva i obrta izrađuje po prvi put Strategiju malog i srednjeg poduzetništva te Akcijski plan s posebnim poglavljem o ženskom poduzetništvu za razdoblje 2014. – 2020.

Bosna i Hercegovina
Prva baza podataka o poduzetništvu žena koja sadrži 10 000 poduzeća žena poduzetnica razvijena je uz tehničku podršku GTF-a. Zakon o razvoju malih i srednjih poduzeća u Republici Srpskoj (2013.) sadrži poglavlje o poduzetništvu žena.

Crna Gora
Poduzetništvo žena inkorporirano je u Strategiju za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 2011. – 2015. Vlada izrađuje Strategiju poduzetništva žena te akcijski plan u suradnji s hrvatskim stručnjacima i GTF-om, koji će biti usvojeni na jesen 2014.

Hrvatska
Kao nastavak na prvu Strategiju razvoja ženskog poduzetništva 2010. – 2013., Hrvatska trenutno priprema Strategiju i Akcijski plan za razdoblje 2014. – 2020.

Kosovo*
2012. Vlada Kosova bila je, te je još uvijek jedina koja je uvela pitanje o spolu vlasnika koji registrira novu tvrtku, što predstavlja temelj budućim bazama podataka.

Bivša jugoslavenska Republika Makedonija
U 2013., proces koordinacije između Ministarstva unutarnjih poslova, GTF-a i Udruge poslovnih žena Makedonije, doveo je do izrade prve baze podataka o poduzetništvu žena. 

Moldavija
U 2012., Ministarstvo gospodarstva razvilo je Zakon o poduzetništvu i strategiju razvoja malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje 2012.- 2020., koji po prvi put uključuje rodne indikatore.

Srbija
Ministarstvo gospodarstva radi na izradi Strategije i Akcijskog plana za razvoj poduzetništva i konkurentnosti za razdoblje 2014. – 2020., koji uključuje poglavlje o ženskom poduzetništvu. 

Turska
Turska je razvila Strategiju poduzetništva i Akcijski plan za razdoblje 2014. – 2016., s posebnim poglavljem o ženama. Udruga žena poduzetnica Turske – KAGIDER pokrenula je novi Internet portal ženskog poduzetništva koji je zajednički za svih 125 udruga žena poduzetnica.

 

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje poziciju o statusu, te je u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.