share facebook magnifier twitter flickr

Prioritetna područja

1. PODUZETNIŠTVO:

Podupirati sve oblike promocije i jačanja poduzetništva u skladu sa EU zakonom o malom i srednjem poduzetništvu, kao pokretača gospodarstva i motora za stvaranje novih i održanje postojećih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žensko poduzetništvo i inovacije. Povezivanje poduzetnica u regiji i poboljšanje nacionalnih mjera zasnovano na razmjeni najboljih praksi, te poboljšanje uvjeta za radno aktivne žene, uključujući i mjerodavnu razinu te konkretne programe za stvaranje radnih mjesta. Poticati mlade za obrazovanje u STEM područjima kao preduvjet za poduzetništvo budućnosti.

 • Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Infrastruktura (inkubatori, klasteri, akceleratori, zadruge, itd)
 • Startup-ovi, gazele
 • Socijalno poduzetništvo, Zeleno poduzetništvo, Technopreneurship, Održivo poduzetništvo, Žensko poduzetništvo
 • Politika poduzetništva
 • Obrazovanje za poduzetništvo

2. SOCIJALNA UKLJUČENOST:

Poboljšati socijalnu uključenost i koheziju putem intervencija poput socijalnih inovacija i razvoja ljudskih potencijala usmjerenih na osnaživanje, organiziranje i povezivanje ugroženih skupina.

 • Približavanje tržištu rada, cjeloživotno obrazovanje, izjednačavanje šansi za: žene, mlade, dugoročno nezaposlene, OSI, Rome, migrante, azilante, beskućnike i druge marginalizirane skupine

3. RURALNI RAZVOJ:

Podrška primjeni EU direktiva i strategija o razvoju ruralnih krajeva, jačanje agropoduzetništva i rad na razmjeni najboljih praksi ruralnog razvoja i obrazovanja za održivi rast i razvoj u uskoj suradnji s vladinim mehanizmima za razvoj ruralnih krajeva te civilnim i poslovnim sektorima.

 • LEADER pristup, LAG-ovi, poljoprivreda
 • Agropoduzetništvo
 • Zemljopisna zaštita tradicijskih proizvoda
 • Ruralni turizam, očuvanje okoliša

4. EKOLOGIJA:

Podupirati očuvanje okoliša kroz inovacije te podizanje svijesti građana i važnosti njihove aktivne uključenosti u ekološke aktivnosti zajednice, pogotovo populacije mladih kako bi se stvorili preduvjeti za primjenu inovativnih zelenih rješenja u skladu s EU direktivama i strategijama.

 • Zaštita okoliša
 • Obnovljivi izvori energije i zelene tehnologije
 • Podizanje svijesti građana o važnosti preventive i očuvanja okoliša
 • Kompostiranje, permakultura, eko proizvodnja
 • Uključivanje mladih u ekološke aktivnosti

5. TURIZAM:

Daljni rad na razvoju autohtone turističke ponude u regiji kroz povezivanje dionika te njihovu suradnju sa turističkim zajednicama u skladu sa održivim razvojem i ekološkim pristupom.

 • Održivi turizam: Agroturizam, ekoturizam
 • Autohtoni proizvodi (suveniri, osnivanje klastera)
 • Suradnja s turističkim zajednicama
 • Uključivanje lokalnih dionika
Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.