share facebook magnifier twitter flickr

Dostignuća

PRO-PO-LI - PROmocija Poduzetništva i Obrta među srednjoškolcima u LIčko-senjskoj županiji
Učešće mladih u poduzetničkim aktivnostima u Hrvatskoj na začelju je Europske unije te je nužno poticati poduzetništvo i obrtništvo među srednjoškolcima kao oblik (samo)zapošljavanja. Ciljna skupina projekta PRO-PO-LI bili su učenici srednjih škola u Ličko-senjskoj županiji (LSŽ), njihove obitelji, kao i šira zajednica. PRO-PO-LI je kreirao i pilotirao „Program srednjoškolskih ambasadora/ica  poduzetništva“ u LSŽ. 10 mladih ambasadora/ica je kroz natjecanje, mentorstva i provođenje kampanje promoviralo poduzetničku kulturu među vršnjacima i u javnosti.

Žensko Poduzetništvo - motor za stvaranje radnih mjesta u Jugoistočnoj Europi
Ovim smo projektom postigli značajne napretke u svim zemljama korisnicama. Promoviranje i razvoj ženskog poduzetništva znatno su poboljšani od kada se projekt provodi. Primjerice, u Albaniji i Hrvatskoj razvijene su platforme za žensko poduzetništvo. U Crnoj Gori, po prvi su puta parlamentarni odbori za jednakost spolova i ekonomiju zajednički raspravljali o temi ženskog poduzetništva. Nadalje, u Hrvatskom saboru po prvi je put održana rasprava o ženskom poduzetništvu pod vodstvom Odbora za ravnopravnost spolova.

Start W (Podrška aktiviranju ruralnog turističkog potencijala žena)
Projekt je pridonio podizanju svijesti i poticanju žena iz ruralnih područja da procijene svoje potencijale, postanu svjesne potrebe za umrežavanjem i objedinjavanjem prekograničnim prirodnim mjestima kroz zajedničke turističke ponude, što može dovesti do pokretanja nove suradnje u budućnosti. Projekt potiče suradnju i razmjenu iskustava između institucija koje se bave razvojem ženskog poduzetništva u Crnoj Gori, Albaniji i Hrvatskoj. Kroz suradnju različitih institucija, generirane su nove ideje koje će proširiti djelatnost započetu kroz projekt "START W". Uz to, napravljeni su preduvjeti za promicanje ruralne turističke ponude prekogranične regije.

SEE WoRD – SEE Women in Rural Development Network
Ovim projektom napravljen je veliki doprinos poboljšanom sudjelovanju žena u ruralnom i socijalno-ekonomskom razvoju i osnaživanju žena u ruralnim područjima u 7 zemalja jugoistočne Europe. Naučene su lekcije i najbolje prakse na nacionalnoj i regionalnoj razini te poboljšana vidljivost žena s ruralnih područja u procesu ruralnog razvoja. Poboljšano je razumijevanje realnog stanja žena u ruralnom razvoju u 7 zemalja JI Europe. Osnovana je Inicijativa Žena u ruralnom razvoju (Word) u 7 zemalja te je uspostavljena Mreža žena u ruralnom razvoju regije Jugoistične Europe.

YEDA Centar za ekonomsku pomoć mladima u ruralnim područjima
Ovim projektom formirao se centar za ekonomsku pomoć mladima iz Ličko-Senjske županije. Postiglo se osnaživanje nezaposlenih mladih žena iz ruralnih područja te je postignut njihov aktivni pristup tržištu rada. Centar je osmislen kao sistem za podršku za zaposlenje ili samozaposlenje mladih žena koje su bile dugotrajno nezaposlene.

Centar za tradicijske obrte
Projekt Centra za tradicijske obrte usmjeren je na izgradnju i jačanje turističkih potencijala županijskih ruralnih područja, te korištenje velikog potencijala lokalnog ruralnog stanovništva koje je nezaposleno ili neaktivno na tržištu rada, kao i na revitalizaciju i uporabu postojećih znanja i vještina starije populacije u proizvodnji tradicijskih obrtničkih proizvoda. Centar je ostao kao stalna potpora osnaživanju dugotrajno nezaposlenog i neaktivnog stanovništva Ličko-senjske županije, te jačanju i poticanju proizvođača tradicijskih obrtničkih proizvoda u zajedničkim i ekonomski održivim aktivnostima u turizmu, kao i promociji i revitalizaciji tradicijske baštine.

WOMAD - Women making a difference in BiH (Žene čine razliku u BiH)
Ovim projektom poboljšana je prezentaciji žena i njihova mogućnost vladavine u Bosni i Hercegovini. Žene glasačice postale su svjesnije žena u politici i problema s kojima se one susreću u kampanjama. Poboljšana je nacionalna suradnja između političarki bez obzira na stranačku pripadnost.

Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.