share facebook magnifier twitter flickr

Informacije o ravnopravnosti

Postotak žena ministrica u Jugoistočnoj Europi (na datum 15.04.2015.):

1999
Država Broj ministrica / Broj ministarstava Postotak žena (%)
Albanija 2 / 17 11.8
BiH 0 / 12 0.0
Bugarska 3/16 18.8
Crna Gora 0/22 0.0
Grčka N/A N/A
Hrvatska 2/18 11.1
Kosovo* N/A N/A
Moldavija 0/20 0.0
R. Makedonija 5/26 19.2
Rumunjska 1/15 6.7
Slovenija 1/20 5.0
Srbija 4/36 11.1
Turska N/A N/A
Prosjek 8.9
2008.
Država Broj ministrica / Broj ministarstava Postotak žena (%)
Albanija 1/16 6.3
BiH 0/10 0.0
Bugarska 4/18 22.2
Crna Gora 1/16 6.3
Grčka N/A N/A
Hrvatska 4/18 22.2
Kosovo* 2/16 12.5
Moldavija 6/21 28.6
R. Makedonija 3/23 13.0
Rumunjska 0/17 0.0
Slovenija 3/18 16.7
Srbija 4/25 16.0
Turska N/A N/A
Prosjek 14.1
2015
Država Broj ministrica / Broj ministarstava Postotak žena (%)
Albanija 7/20 35.0
BiH 0/9 0.0
Bugarska 5/15 33.3
Crna Gora 4/17 32.5
Grčka 0/13 0.0
Hrvatska 3/20 15.0
Kosovo* 2/20 10.0
Moldavija 4/15 26.7
R. Makedonija 2/21 9.5
Rumunjska 3/20 15.0
Slovenija 6/16 37.5
Srbija 4/18 22.2
Turska 1/26 3.8
Prosjek 17.8

Postotak žena ministrica u Nacionalnim parlamentima u Jugoistočnoj Europi (na datum 15.04.2015.):

Države Izbori Broj žena / Ukupno mjesta Postotak žena (%)
Albanija 03.07.2005. 10/140 7.1
28.07.2009. 23/140 16.4
23.07.2013. 25/140 17.8
BiH 01.10.2006. 6/42 14.3
03.10.2010. 7/42 16.7
12.10.2014. 9/42 21.4
Bugarska 25.06.2005. 50/240 20.8
05.06.2009. 50/240 20.8
12.05.2013. 59/240 24.6
05.10.2014. 48/240 20.0
Hrvatska 23.11.2003. 27/152 17.7
25.11.2007. 32/153 21.0
04.12.2011. 36/151 23.8
Moldavija 06.03.2005. 22/101 21.8
05.04.2009. 24/101 23.8
29.07.2009 25/101 24.7
28.11.2010. 19/101 18.8
30.11.2014. 21/101 20.8
R. Makedonija 15.09.2002. 21/120 17.5
05.07.2006. 33/120 27.5
01.07.2008. 34/120 28.3
05.06.2011. 34/123 27.6
27.04.2014. 40/123 32.5
Rumunjska – donji dom 28.11.2004. 38/332 11.4
30.11.2008. 38/334 11.4
09.12.2012. 55/412 13.3
Srbija 21.01.2007. 51/250 20.4
11.05.2008. 54/250 21.6
06.05.2012. 81/250 32.4
16.03.2014. 85/250 34.0
Crna Gora 10.09.2006. 7/81 8.6
29.03.2009. 9/81 11.1
11.1 12/81 14.8
Kosovo* 12.12.2010. 40/120 33.0
08.06.2014. 39/120 32.5
Grčka 07.03.2004. 39/300 13.0
16.09.2007. 48/300 16.0
04.10.2009. 52/300 17.3
17.06.2012. 63/300 21.0
25.01.2015. 69/300 23.0
Turska 03.11.2002. 24/550 4.4
22.07.2007. 50/550 9.1
12.07.2011. 79/550 14.4

Izvori: www.ipu.org i službene web stranice ministarstava i parlamenata.

Povratak na vrh stranice
© GTF 2018.