EU Projects

TKD4ALL

NOSITELJ PROJKETA: Taekwondo klub Zaprešić (Hrvatska)

Partners:

 • Federatia Romania de Taekwondo W.T. (Rumunjska)
 • Športno društvo Red Power (Slovenija)
 • GTF-Inicijativa za održivi rast (Hrvatska)

Duration: 01. srpnja 2022. – 31. listopada 2023.

S obzirom na to da se svaki drugi građanin EU-a i svako treće dijete uopće ne bave ili nedovoljno bave tjelesnom aktivnošću, cilj projekta TKD4ALL je potaknuti što veći broj ljudi na bavljenje sportom te im približiti taekwondo kao sport koji je za sve.

Kroz projekt partneri će steći vještine i znanja za korištenje taekwondoa kao medija koji će povezati ljude različitog porijekla i socio-ekonomskog statusa. Model će biti distribuiran putem mrežne stranice projekta, a u planu je na bavljenje sportom potaknuti najmanje 300 neaktivnih i/ili socijalno isključenih građana.

Grant 120.000,00 EUR

ERASMUS – SPORT – 2021 – SCP

LIČKA KAPA

NOSITELJ PROJKETA: GTF-Initiative for Sustainable Growth

Partners:

 • Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“
 • Društvo „Naša djeca“ Grada Gospića

Duration: 23. lipnja 2022. – 23. rujna 2023.

Cilj projekta Lička kapa je jačanje kapaciteta OCD-ova kako bi mogli funkcionirati u kriznim situacijama te provoditi aktivnosti koje su prilagođene lokalnim problemima. To će se postići kroz različite edukacije koje će usavršiti i nadograditi njihovo već postojeće znanje o tome kako provoditi projekte te razviti usluge i sadržaje kako bi mogli što učinkovitije djelovati za dobrobit lokalne zajednice. Ciljana skupina projekta su OCD-ovi, a krajnji korisnici članovi udruga, drugi lokalni OCD-ovi, volonteri udruga, djeca s posebnim potrebama i njihove obitelji te lokalna zajednica.

Grant 454.025,44 kn (60.259,53 EUR)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 385.921,62 kn (85%) / 51.220,60 EUR i Državnog Proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 68.103,82 kn (15%) / 9.038,93 EUR.

ZaŽene - Povezane znanjem i iskustvom

Projektom „ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ koji će trajati 12 mj., uključit će se i poticati žene u državama Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Srbija) u sferi obrazovanja, učenja, zapošljavanja i poduzetništva što će u konačnici rezultirati revitalizaciji ruralnih područja.

Potaknut će se međunarodna razvojna suradnja kako bi se osigurali uvjeti za dugoročni rast i razvoj te osnažile žene u preuzimanju odgovornosti za vlastiti napredak.

Ovim projektom jačat će se društveni i gospodarski napredak partnerskih država, a istovremeno i nas samih.

Lead partner: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” , a GTF – Inicijativa za održivi rast jedan je od sedam partnera uključenih iz četiri zemlje.

Partners:

 • GTF-Initiative for Sustainable Growth
 • Association of Business
 • Women – Sjeverna Makedonija
 • Akademija ženskog preduzetništva – Srbija
 • Crafts klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji – Srbija
 • Inicijativa za ruralni razvoj – Srbija
 • Institut za regionalni razvoj – Bosna i Hercegovina
 • Udruženje poslovnih žena u BiH – Bosna i Hercegovina

Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva

Sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba

CILJ: doprinijeti kreiranju modela kojim će se identificirati, osnažiti i umrežiti NEET skupina koji se suočavaju s problemima socijalne isključenosti i nedostatkom prilika za zapošljavanje

Lead partner: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova selo

Partners:

 • HZZ Područna služba Osijek
 • HZZ Područna služba Split
 • HZZ Područni ured Vukovar
 • GTF-Initiative For Sustainable Growth
 • Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute Tur Kultur

Location: Vukovarsko-srijemska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija

Duration: 24 mjeseca (od 7. srpnja 2021.)

Target group:

 • 65 pojedinaca s NEET statusom
 • iz područja gdje je njihova stopa izrazito visoka
 • žive u ruralnim područjima
 • pretežito su mlade žene s OPG/PG
 • daleko su od tržišta rada
 • ne koriste mogućnosti zapošljavanja

Grant 1.680.000,00 kuna (Europski socijalni fond) – Intenzitet potpore = 100%

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%)

raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva)a

Projekt raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva) (05/2021 – 12/2022), ukupne vrijednosti 2.395.317,81 kn kuna, sufinanciran je iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“.

Lead partner: GTF-Initiative for Sustainable Growth

Partners:

 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prvi klaster žena poduzetnica RH “Kolo – kako osnažiti lokalno okruženje”.

Projekt raSTEMo doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za razvoj i provedbu programa iz STEM područja održive gradnje i korištenja održivih materijala. Cilj projekta raSTEMo je jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece, mladih i žena u popularizaciju STEM-a kroz provedbu programa raSTEMo. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju unapređenje kapaciteta OCD-a, unapređenje suradnje OCD-a i visoko-obrazovne institucije te veći broj aktivnosti u općoj populaciji s ciljem popularizacije STEM-a.

POSREDNIČKA TIJELA:

Razina 1 – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Razina 2 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Start-up Nation: Croatian Thematic Network for the Development of Entrepreneurship and Self-employment

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja (10/2020 – 04/2023), ukupne vrijednosti 2.934.053,36 kuna, sufinanciran je iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže zadruštveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjetarada“.

Lead partner: GTF-Initiative for Sustainable Growth

Partners:

 • Lika-Senj County
 • Hrvatska zajednica županija
 • Sveučilište u Dubrovniku
 • Deša-Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva
 • HUB 385
 • Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih
 • LAG Srijem
 • Hrvatska udruga poslovnih žena Krug
 • Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnoga društva, javnog sektora i znanstvenih institucija. Razvoj dijaloga kroz uspostavljanje tematske mreže Hrvatska start-up nacija doprinijet će uravnoteženom socioekonomskom razvoju i napretku hrvatskog gospodarstva.

POSREDNIČKA TIJELA:

Razina 1 – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Razina 2 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Community Center "Dinarsko srce"

Projekt Društveni centar “Dinarsko srce” (05/2020-05/2022), ukupne vrijednosti 1.704.568,03 kuna, sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%) u okviru poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednici” a provodi ga Kulturno-umjetničko društvo Dinara iz Kijeva u partnerstvu s Općinom Kijevo i udrugom GTF-Inicijativa za održivi rast iz Zagreba.

Partners: Kijevo Municipality (Općina Kijevo) GTF-Initiative for Sustainable Growth Implementation period: May 29, 2020 – May 29, 2022 Funding: European Social Fund – Participation Areas - Development of a program for revitalization of publicly owned space through a partnership between CSOs and local communities Project value: 1.704.568,03 HRK For more information on EU funds: www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

POSREDNIČKA TIJELA:

Razina 1 – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Razina 2 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Career ROCKET

The project "Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training" lasted from January 2017 to June 2019. The project established a transnational cooperation of professionals, equipped adequately for detecting and combating gender-based stereotypes, specifically in the field of career choice and professional development of young people.
The aim of the project was to promote a harmonization of national approaches to the elimination of gender stereotyping in education and to encourage and increase the diversity of career choices for women and men (girls and boys) thus contributing for a more equitable and prosperous society.

Besides GTF – Initiative for Sustainable Growth from Croatia, the project consortium consisted of Gender Education, research and Technologies foundation and Gender Project for Bulgaria foundation (Bulgaria); 4 ELEMENTS (Greece) and Association of Human resources specialists (Romania).

WE MAKE

The WE MAKE Project was implemented by GTF – Initiative for Sustainable Growth (lead partner) and the Association of Business Women (ABW) from North Macedonia. The duration of the project was from December 2017 to April 2019.

The aim of the project was to promote a harmonization of national approaches to the elimination of gender stereotyping in education and to encourage and increase the diversity of career choices for women and men (girls and boys) thus contributing for a more equitable and prosperous society. Besides GTF – Initiative for Sustainable Growth from Croatia, the project consortium consisted of Gender Education, research and Technologies foundation and Gender Project for Bulgaria foundation (Bulgaria); 4 ELEMENTS (Greece) and Association of Human resources specialists (Romania).