FZOEU Projects

PUT Lika - Ponovna Uporaba Tekstila i Namještaja u Lici

Projekt PUT Lika GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od rujna 2022. godine na području Ličko-senjske županije. Cilj projekta je poticanje prikupljanja tekstila i starog namještaja za ponovnu uporabu s inovativnim dizajnom na bazi tradicije u Ličko-senjskoj županiji. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

KijevoNAMJEŠTAJ

Projekt KijevoNAMJEŠTAJ GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od ožujka 2021. do studenog 2021. na području Šibensko-kninske i Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na ruralnim dijelovima. Nositelj projekta KijevoNAMJEŠTAJ je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partner udruga Kolarica iz Kijeva. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je informirati i osvijestiti javnost o načinu renoviranja i ponovne uporabe starog namještaja, robe široke potrošnje i otpadne vune.

KijeVuna

Projekt KijeVuna GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od ožujka 2021. do studenog 2021. na području Šibensko-kninske i Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na ruralnim dijelovima. Nositelj projekta KijeVUNA je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partner udruga Kolarica iz Kijeva. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ciljevi projekta bili su poticanje svijesti o mogućnosti ponovne uporabe predmeta od ovčje vune u kružnom gospodarstvu, te pripreme lokalnog partnerskog modela dobre prakse prikupljanja i ponovne uporabe otpadne ovčje vune i predmeta od vune u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim dionicima na područjima posebne državne skrbi.

VUN(ov)A

VUN(ov)A project was implemented from June 2019 to February 2020. The objectives of the project were to raise awareness of the possibility of reusing sheep wool items in the circular economy and to prepare a local partnership model for collection and reuse practices of sheep wool and wool products. This project was implemented in cooperation with local and regional self-government units and other stakeholders in Croatian areas of special state concern.

We achieved our goals by establishing cooperation with local self-government units (mayors), local associations (Gačanka, Lika Sheep Breeders Association), educational institutions and LAGs. During the project implementation 3 workshops were held during which more than 50 users learned practical things about reuse of woolen products.

The project was implemented in Lika-Senj County, Šibenik-Knin County and Sisak-Moslavina County.

LIKA-VUNA Furniture

LIKA-WOOL Furniture project was implemented from June 2019 to February 2020. As part of the project old furniture and materials were found and collected by GTF-ISG volunteers. The selected restoration experts held 4-day workshop in February 2020. The public was informed about the possibilities and importance of reuse / recycling and about opportunities to participate in the project. In February 2020 an exhibition was held in Gospić where we exhibited renovated and decorated unique furniture.

Stari namještaj i materijali su bili prikupljeni prije održavanja radionica, a nakon radionica i restauracije u veljači 2020. u Gospiću je održana i izložba na kojoj smo izložili obnovljen i uređen unikatni namještaj.

This announcement was made with the financial support of the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund (EPEEF). The content of this announcement is the sole responsibility of the GTF – Initiative for Sustainable Growth and can under no circumstances be considered to reflect the views of the Environment Protection and Energy Efficiency Fund.