245172672_112893244499359_8756855116690078419_n

Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva

Sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba

CILJ: doprinijeti kreiranju modela kojim će se identificirati, osnažiti i umrežiti NEET skupina koji se suočavaju s problemima socijalne isključenosti i nedostatkom prilika za zapošljavanje

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova selo

PARTNERI:

 • HZZ Područna služba Osijek
 • HZZ Područna služba Split
 • HZZ Područni ured Vukovar
 • GTF-Initiative For Sustainable Growth
 • Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute Tur Kultur

LOKACIJA: Vukovarsko-srijemska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca (od 7. srpnja 2021.)

CILJNA SKUPINA:

 • 65 pojedinaca s NEET statusom
 • iz područja gdje je njihova stopa izrazito visoka
 • žive u ruralnim područjima
 • pretežito su mlade žene s OPG/PG
 • daleko su od tržišta rada
 • ne koriste mogućnosti zapošljavanja

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.680.000,00 kuna (Europski socijalni fond) - Intenzitet potpore = 100%

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%)

 

raSTEMo_logo_color

raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva)

Projekt raSTEMo (Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva) (05/2021 - 12/2022), ukupne vrijednosti 2.395.317,81 kn kuna, sufinanciran je iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“.  Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partneri su Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Prvi klaster žena poduzetnica RH "Kolo - kako osnažiti lokalno okruženje".

Projekt raSTEMo doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za razvoj i provedbu programa iz STEM područja održive gradnje i korištenja održivih materijala. Cilj projekta raSTEMo je jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece, mladih i žena u popularizaciju STEM-a kroz provedbu programa raSTEMo. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju unapređenje kapaciteta OCD-a, unapređenje suradnje OCD-a i visoko-obrazovne institucije te veći broj aktivnosti u općoj populaciji s ciljem popularizacije STEM-a.

  Posrednička tijela: Razina 1 - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Razina 2 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva    
startup_nacija_color

Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja

Projekt Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja (10/2020 - 04/2023), ukupne vrijednosti 2.934.053,36 kuna, sufinanciran je iz Državnog proračuna RH (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže zadruštveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjetarada“.  Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partneri su Ličko-senjska županija, Hrvatska zajednica županija, Sveučilište u Dubrovniku, Deša-Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, HUB 385, Start-up udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, LAG Srijem, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug i Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice.

 

Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje između organizacija civilnoga društva, javnog sektora i znanstvenih institucija. Razvoj dijaloga kroz uspostavljanje tematske mreže Hrvatska start-up nacija doprinijet će uravnoteženom socioekonomskom razvoju i napretku hrvatskog gospodarstva. 

 

 

Posrednička tijela:

 

Razina 1 - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Razina 2 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

dinarsko_srce_logo

Društveni centar "Dinarsko srce"

Projekt Društveni centar "Dinarsko srce" (05/2020-05/2022), ukupne vrijednosti 1.704.568,03 kuna, sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%) u okviru poziva „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednici” a provodi ga Kulturno-umjetničko društvo Dinara iz Kijeva u partnerstvu s Općinom Kijevo i udrugom GTF-Inicijativa za održivi rast iz Zagreba.

Cilj projekta je unaprijediti društveni život i povećati iskorištenost javnog prostora u Kijevu kroz razvoj društvenog centra Dinarsko srce gdje će se tijekom trajanja projekta provoditi programi iz područja tradicijske kulture, ruralnog razvoja i poduzetništva, ekologije i zdravog života te programi jačanja kapaciteta OCD-a. Kroz projekt će se postojeći prostor u vlasništvu Općine Kijevo revitalizirati, obogatiti društveno-kulturnim sadržajima i tako staviti u službu organizacija civilnog društva i stanovništva na prostoru Općine Kijevo.

 

Posrednička tijela:

Razina 1 - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Razina 2 - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

cura

Career ROCKET

Projekt „Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training“ trajao je od 1.1.2017. do 30.6.2019. Cilj projekta bio je povećati sposobnost nastavnika i odgojitelja da uključe spol u cjelokupni školski kurikulum stavljajući rod u jezgru obrazovanja za građanstvo, te unaprijediti školske sposobnosti da osiguraju vođenje karijere bez rodnih stereotipa.

Projektni konzorcij sastojao se je od 5 partnera iz 4 zemalja EU-a. Uz GTF-Inicijativu za održivi rast projekt su provodili partneri iz Bugarske (GERT i GPF), Grčke (4 Elements) i Rumunjske (AUR).
wemakecura

WE MAKE

Projekt „WE MAKE“ GTF-Inicijativa za održivi rast je kao nositelj provodila u partnerstvu s Association of Business Women iz Makedonije. Projekt je trajao je od 18.12.2017. do 19.4.2019.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva Republike Makedonije kroz potporu raznolikog sustava poduzetništva, uključujući žene i civilno društvo. Kroz provedbu projekta, civilno je društvo dobilo izravan pristup informacijama i strateškom planiranju u dijalogu o gospodarskoj konkurentnosti i razvoju ženskog poduzetništva.

Za žene 1400x600

ZaŽene - Povezane znanjem i iskustvom

Projektom „ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ koji će trajati 12 mj., uključit će se i poticati žene u državama Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Srbija) u sferi obrazovanja, učenja, zapošljavanja i poduzetništva što će u konačnici rezultirati revitalizaciji ruralnih područja.

Potaknut će se međunarodna razvojna suradnja kako bi se osigurali uvjeti za dugoročni rast i razvoj te osnažile žene u preuzimanju odgovornosti za vlastiti napredak.

Ovim projektom jačat će se društveni i gospodarski napredak partnerskih država, a istovremeno i nas samih.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" , a GTF - Inicijativa za održivi rast jedan je od sedam partnera uključenih iz četiri zemlje.

Partneri:

 • GTF – Inicijativa za održivi rast
 • Association of Business Women – Sjeverna Makedonija
 • Akademija ženskog preduzetništva – Srbija
 • Crafts klaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji – Srbija
 • Inicijativa za ruralni razvoj – Srbija
 • Institut za regionalni razvoj – Bosna i Hercegovina
 • Udruženje poslovnih žena u BiH – Bosna i Hercegovina