RAISE Youth

Opći cilj RAISE Youth projekta je doprinijeti stvaranju dostojanstvenih i produktivnih radnih mjesta za mlade korištenjem socijalnih inovacija u ruralnim područjima 4 zemlje: Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske.

Specifični cilj projekta je pilotirati i promovirati inovativni RAISE model (samo)zapošljavanja za mlade koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja (tzv. NEET-ovi) u dobi od 20 do 29 godina, koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralne regije s visokim stopama nezaposlenosti i depopulacijom.

Trajanje: 1.9.2018. – 31.01.2024.

Fond: Fondovi Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Projektni konzorcij:

 • GTF – Inicijativa za održivi rast (nositelj projekta, Hrvatska)
 • Grad Gospić (partner, Hrvatska)
 • CSCD – Center for Sustainable Communities Development (partner, Bugarska)
 • FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (partner, Španjolska)
 • Plava tvornica d.o.o. (partner, Hrvatska)
 • Fema d.o.o. (partner, Hrvatska)

Gospodarska struktura ruralnih područja se mijenja: udio primarnog sektora u BDP-u je u opadanju, dok tercijarni sektor raste posebno u turizmu i IT-u, koji predstavljaju glavne pokretače rasta i zapošljavanja. Zemlje južne i jugoistočne Europe zajedno s Hrvatskom trebaju stvoriti održivije modele poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u ruralnim područjima kako bi zaustavili gospodarsko propadanje i depopulaciju.

Mladi ljudi koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja (engl. NEETs – Not in Education, Employment or Training) doživljavaju nezaposlenost kao svoj najveći problem jer ona izravno utječe na mogućnost njihovog osamostaljivanja, planiranja budućnosti te razvoja vještina i sposobnosti. Nezaposlenost i neaktivnost mladih najveća je u ruralnim područjima, a posebno je izražena u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Najmanje 2250 mladih NEET-ova iz ruralnih i suburbanih područja ove četiri zemlje bit će uključeno u projektne aktivnosti.

Projekt RAISE Youth stvara održivi transnacionalni okvir za pilotiranje i promicanje inovativnog RAISE modela s ruralnim NEET-ovima u dobi od 20 do 29 godina na temelju iskustva 4 zemlje s vrlo visokim stopama nezaposlenosti mladih. 5 RAISE centara će biti uspostavljeno kao centri za demonstraciju, trening i proizvodnju u ruralnim područjima koja se suočavaju s depopulacijom i gospodarskim propadanjem. Kroz međugeneracijsko mentorstvo, učenje kroz rad i psiho-socijalnu podršku uključiti će se najmanje 2250 NEET-ova, od kojih će se najmanje 250 (samo)zaposliti a najmanje 110 pokrenuti vlastiti posao. Pilotiranjem i promicanjem inovativnog RAISE modela samozapošljavanja prvenstveno za NEET-ove u dobi od 20 do 29 godina koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralna područja s visokom stopom nezaposlenosti stvorit će se novi model zapošljavanja mladih i učiniti ga održivim. RAISE projekt radi na umrežavanju mladih na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, uključujući razmjene između zemalja, te su stvorene web platforme za poticanje turističkog razvoja, crowsourcing i online prodaju domaćih proizvoda. Korištenjem „pametne“ poljoprivrede i novih tehnologija u kombinaciji s međugeneracijskim mentorstvom te individualnim treninzima stvara se ruralni ekosustav prikladniji za otvaranje radnih mjesta jer se uzima u obzir osobni pristup u pripremi sustavnog stvaranja (društvenog) poduzeća, uspostava klastera, web alata, crowdfunding te dijaloga na razini javnih politika.

Mladi iz ruralnih regija Hrvatske koji sudjeluju u projektu dobit će priliku putem novih vještina i znanja sami sebi osigurati održivo i kvalitetno (samo)zapošljavanje. S obzirom na to da je u Hrvatskoj najveći udio NEET populacije prisutan na području Ličko-senjske županije fokus RAISE Youth projekta je na toj regiji, a u Gospiću je otvoren RAISE DEMO centar. Tijekom provedbe projekta prepoznata je potreba širenja RAISE modela stoga je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na području Dalmatinske zagore pokrenut program mobilnog RAISE-a (Mobile RAISE) a u 2022. aktivnosti RAISE Youth projekta proširile su se i na Sisačko-moslavačku županiju.

AKTIVNOSTI

RAISE Youth projekt u Hrvatskoj

 • RAISE Youth centar u Gospiću djeluje od 2019. godine
 • Analiza stanja i anketiranje NEET osoba na području Like i Dalmatinske zagore
 • Fokus grupe sa zainteresiranim mladim NEET osobamaAnaliza stanja OPG-a na području Like
 • Edukacije iz područja poljoprivrede, turizma i digitalnih tehnologija
 • Program predinkubacije
 • Mentoriranje i individualne konzultacije u RAISE DEMO centru i na terenu
 • Prva turistička mobilna aplikacija za područje Like – Explore Lika
 • Policy Dialogue susreti – Razmjena iskustava dionika iz različitih sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 • Pokazni permakulturni povrtnjak u Perušiću
 • Studijske posjete s partnerskim zemljama
 • Crowdsourcing platforma – Start.cro
 • Vertikalna aeroponička farma u Perušiću kao pokazni model za održivu poljoprivredu
 • Provedba aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije
 • Online tržnica domaćih proizvoda – Taste LikaPriprema RAISE poslovnog modela