eeanovo2

O projektu

Opći cilj RAISE Youth projekta je doprinijeti stvaranju dostojanstvenih i produktivnih radnih mjesta za mlade korištenjem socijalnih inovacija u ruralnim područjima 4 zemlje: Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Španjolske.

Specifični cilj projekta je pilotirati i promovirati inovativni RAISE model (samo)zapošljavanja za mlade koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja (tzv. NEET-ovi) u dobi od 25 do 29 godina, koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralne regije s visokim stopama nezaposlenosti i depopulacijom.

ZAŠTO: Gospodarska struktura ruralnih područja se mijenja: udio primarnog sektora u BDP-u je u opadanju, dok tercijarni sektor raste posebno u turizmu i IT-u, koji predstavljaju glavne pokretače rasta i zapošljavanja. Zemlje južne i jugoistočne Europe zajedno s Hrvatskom trebaju stvoriti održivije modele poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u ruralnim područjima kako bi zaustavili gospodarsko propadanje i depopulaciju.

TKO: Mladi ljudi koji nisu zaposleni niti u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja (engl. NEETs – Not in Education, Employment or Training) doživljavaju nezaposlenost kao svoj najveći problem jer ona izravno utječe na mogućnost njihovog osamostaljivanja, planiranja budućnosti te razvoja vještina i sposobnosti. Nezaposlenost i neaktivnost mladih najveća je u ruralnim područjima, a posebno je izražena u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj. Projekt će uključiti 2000 mladih NEET-ova u dobi od 25 do 29 godina iz ruralnih i suburbanih područja ove četiri zemlje.

KAKO: Projekt RAISE Youth će stvoriti održivi transnacionalni okvir za pilotiranje i promicanje inovativnog RAISE modela s ruralnim NEET-ovima u dobi od 25 do 29 godina na temelju iskustva 4 zemlje s vrlo visokim stopama nezaposlenosti mladih. 4 RAISE centra će biti uspostavljena kao centri za demonstraciju, trening i proizvodnju u ruralnim područjima koja se suočavaju s depopulacijom i gospodarskim propadanjem. Kroz međugeneracijsko mentorstvo, učenje kroz rad i psiho-socijalnu podršku uključiti će se najmanje 2000 NEET-ova, od kojih će se najmanje 200 (samo)zaposliti. Pilotiranjem i promicanjem inovativnog RAISE modela samozapošljavanja prvenstveno za NEET-ove u dobi od 25 do 29 godina koji se temelji na održivoj poljoprivredi u 4 ruralna područja s visokom stopom nezaposlenosti stvorit će se novi model zapošljavanja mladih i učiniti ga održivim. RAISE projekt će umrežiti i grupirati mlade na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, uključujući razmjene između zemalja, te stvoriti web platformu za marketing i crowdfunding odnosno crowdfarming koja će predstavljati alat za održivu potporu poduzetništva mladih u Europi. Korištenje „pametne“ poljoprivrede i novih tehnologija u kombinaciji s međugeneracijskim mentorstvom te individualnim treninzima stvorit će ruralni ekosustav prikladniji za otvaranje radnih mjesta jer će uzeti u obzir osobni pristup u pripremi sustavnog stvaranja (društvenog) poduzeća, uspostava klastera, web alata, crowdfunding te dijaloga na razini javnih politika.

GDJE U HRVATSKOJ?

Mladi iz ruralnih regija Hrvatske koji sudjeluju u projektu dobit će priliku putem novih vještina i znanja sami sebi osigurati održivo i kvalitetno (samo)zapošljavanje. S obzirom na to da je u Hrvatskoj najveći udio NEET populacije prisutan na području Ličko-senjske županije fokus RAISE Youth projekta bit će upravo na toj regiji, a u Gospiću će biti otvoren i RAISE Centar.

Trajanje: 40 mjeseci (1.9.2018. – 31.12.2021.)

Fond: Fondovi Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Projektni konzorcij:

GTF – Inicijativa za održivi rast (nositelj projekta, Hrvatska)
Grad Gospić (partner, Hrvatska)
CSCD – Center for Sustainable Communities Development (partner, Bugarska)
“AUR” – the National Association of Human Resources Specialists (partner, Rumunjska)
CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (partner, Španjolska)
FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (partner, Španjolska)
goodworks Innovation Agency (stručni partner, Austrija)