O nama

GTF – Inicijativa za održivi rast ustraje kao glas regije već 20 godina te nastavlja igrati ulogu regionalnog instituta za oblikovanje politika i javnog zagovaranje za pitanja ženskog poduzetništva, ruralnog razvoja te rodne ravnopravnosti u jugoistočnoj Europi. Njegov jedinstveni spoj djelovanja od dna prema vrhu i od vrha prema dnu (tzv. sendvič strategija) u mnogo je navrata pokazao dodanu vrijednost koju GTF-IOR pruža regiji. U idućih pet godina GTF-IOR će igrati važnu ulogu u promicanju europske integracije te doprinijeti napretku u cijeloj jugoistočnoj Europi.

GTF-IOR vjeruje u međunarodnu suradnju s raznim akterima iz javnog sektora, institucija, privatnog sektora, civilnog društva te međusobno prenošenje znanja i iskustva s tim istim akterima kako bi se stvorile snažne mreže i platforme koje imaju sličnu viziju i ciljeve.

U budućnosti, GTF-IOR će stavljati poseban naglasak u svom radu i djelovanju na Quadruple Helix, odnosno model u kojemu državne institucije, akademska zajednica, poslovni sektor i građani rade zajedno kako bi stvorili budućnost i vodili strukturne promjene daleko izvan dosega onoga što bi jedna institucija, organizacija ili osoba same mogle postići. Tu je riječ o principima integrirane suradnje, kako bi se zajedno stvorile zajedničke vrijednosti i inovacijski sustavi.

Taj model je u svojoj srži prirodan radu i djelovanju GTF-IOR-a koji će samo biti nadogradnja na dosadašnje iskustvo i uspješan rad u korištenju modela gdje akteri iz raznih područja rade na strukturnim promjenama.