bulbV

Razvojni ciljevi

1. Osiguravanje održivog djelovanja Udruge kroz razne oblike samofinanciranja
2. Osnivanje gospodarskih djelatnosti Udruge kroz socijalno poduzetništvo
3. Širenje geografskog područja djelovanja Udruge
4. Globalno, regionalno, nacionalno i lokalno

laptoptrava

Strateški ciljevi

1. Unaprijediti održivo poduzetništvo kao preduvjet općeg napretka društva
2. Povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina
3. Poboljšati multisektorsku suradnju u rješavanju ključnih društvenih problema (ekologija, siromaštvo, socijalna isključenost, i drugi)

doksV

Područja djelovanja 

U skladu sa strategijama Europa 2020, SEE 2020 kao i UN Milenijskim razvojnim ciljevima (MDGs) u idućem petogodišnjem razdoblju od 2015. do 2020. GTF-IOR će nastaviti kao i do sada na ispunjavanju zadatih strateških ciljeva unutar područja djelovanja koja se nalaze ispod:

 

1. PODUZETNIŠTVO

Podupirati sve oblike promocije i jačanja poduzetništva u skladu sa EU zakonom o malom i srednjem poduzetništvu, kao pokretača gospodarstva i motora za stvaranje novih i održanje postojećih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žensko poduzetništvo i inovacije. Povezivanje poduzetnica u regiji i poboljšanje nacionalnih mjera zasnovano na razmjeni najboljih praksi, te poboljšanje uvjeta za radno aktivne žene, uključujući i mjerodavnu razinu te konkretne programe za stvaranje radnih mjesta. Poticati mlade za obrazovanje u STEM područjima kao preduvjet za poduzetništvo budućnosti.

• Mikro, mala i srednja poduzeća
• Infrastruktura (inkubatori, klasteri, akceleratori, zadruge, itd)
• Startup-ovi
• Socijalno poduzetništvo, Zeleno poduzetništvo, Technopreneurship, Održivo poduzetništvo, Žensko poduzetništvo
• Politika poduzetništva
• Obrazovanje za poduzetništvo

2. SOCIJALNA UKLJUČENOST

Poboljšati socijalnu uključenost i koheziju putem intervencija poput socijalnih inovacija i razvoja ljudskih potencijala usmjerenih na osnaživanje, organiziranje i povezivanje ugroženih skupina.

• Približavanje tržištu rada, cjeloživotno obrazovanje, izjednačavanje šansi za: žene, mlade, dugoročno nezaposlene, OSI, Rome, migrante, azilante, beskućnike i druge marginalizirane skupine

3. RURALNI RAZVOJ

Podrška primjeni EU direktiva i strategija o razvoju ruralnih krajeva, jačanje agropoduzetništva i rad na razmjeni najboljih praksi ruralnog razvoja i obrazovanja za održivi rast i razvoj u uskoj suradnji s vladinim mehanizmima za razvoj ruralnih krajeva te civilnim i poslovnim sektorima.

• LEADER pristup, LAG-ovi, poljoprivreda
• Agropoduzetništvo
• Zemljopisna zaštita tradicijskih proizvoda
• Ruralni turizam, očuvanje okoliša

4. EKOLOGIJA

Podupirati očuvanje okoliša kroz inovacije te podizanje svijesti građana i važnosti njihove aktivne uključenosti u ekološke aktivnosti zajednice, pogotovo populacije mladih kako bi se stvorili preduvjeti za primjenu inovativnih zelenih rješenja u skladu s EU direktivama i strategijama.

• Zaštita okoliša
• Obnovljivi izvori energije i zelene tehnologije
• Podizanje svijesti građana o važnosti preventive i očuvanja okoliša
• Kompostiranje, permakultura, eko proizvodnja
• Uključivanje mladih u ekološke aktivnosti

5. TURIZAM

Daljni rad na razvoju autohtone turističke ponude u regiji kroz povezivanje dionika te njihovu suradnju sa turističkim zajednicama u skladu sa održivim razvojem i ekološkim pristupom.

• Održivi turizam: Agroturizam, ekoturizam
• Autohtoni proizvodi (suveniri, osnivanje klastera)
• Suradnja s turističkim zajednicama
• Uključivanje lokalnih dionika