PUT Lika - Ponovna Uporaba Tekstila i Namještaja u Lici

Projekt PUT Lika GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od rujna 2022. godine na području Ličko-senjske županije. Cilj projekta je poticanje prikupljanja tekstila i starog namještaja za ponovnu uporabu s inovativnim dizajnom na bazi tradicije u Ličko-senjskoj županiji. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

KijevoNAMJEŠTAJ

Projekt KijevoNAMJEŠTAJ GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od ožujka 2021. do studenog 2021. na području Šibensko-kninske i Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na ruralnim dijelovima. Nositelj projekta KijevoNAMJEŠTAJ je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partner udruga Kolarica iz Kijeva. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je informirati i osvijestiti javnost o načinu renoviranja i ponovne uporabe starog namještaja, robe široke potrošnje i otpadne vune. 

 

KijeVuna

Projekt KijeVuna GTF-Inicijativa za održivi rast provodi od ožujka 2021. do studenog 2021. na području Šibensko-kninske i Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na ruralnim dijelovima. Nositelj projekta KijeVUNA je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast a partner udruga Kolarica iz Kijeva. Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ciljevi projekta bili su poticanje svijesti o mogućnosti ponovne uporabe predmeta od ovčje vune u kružnom gospodarstvu, te pripreme lokalnog partnerskog modela dobre prakse prikupljanja i ponovne uporabe otpadne ovčje vune i predmeta od vune u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim dionicima na područjima posebne državne skrbi.

 

VUN(ov)A

Projekt VUN(ov)A GTF-Inicijativa za održivi rast provodila je od lipnja 2019. do veljače 2020. Ciljevi projekta bili su poticanje svijesti o mogućnosti ponovne uporabe predmeta od ovčje vune u kružnom gospodarstvu, te pripreme lokalnog partnerskog modela dobre prakse prikupljanja i ponovne uporabe otpadne ovčje vune i predmeta od vune u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim dionicima na područjima posebne državne skrbi.

Ciljeve smo ostvarili kroz uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave (načelnici), lokalnim udrugama (Gačanka, Udruga uzgajivača ovaca Lika), obrazovnim ustanovama, LAG-ovima, OPG-om Džakula te održavanjem radionicama tijekom kojih je više od 50 korisnika naučilo praktične stvari o ponovnoj uporabi vunenih proizvoda. Svijest ljudi smo podizali te širili informacije i putem radio objava koje su imale cilj dopiranja do još više ljudi.

Projekt smo proveli u Ličko-senjskoj, Šibensko-kninskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

LIKA-VUNAmještaj

Projekta LIKA-VUNAmještaj GTF-Inicijativa za održivi rast provodila je od lipnja 2019. do veljače 2020. U sklopu projekta odabrani eksperti ponovne uporabe namještaja i restauracije održali su pretpripremne aktivnosti te radionicu u veljači 2020. Javnost je informirana o mogućnostima i važnosti ponovne uporabe/recikliranja te o aktivnostima i mogućnosti sudjelovanja u projektu. Angažirani su volonteri te su odabrani sudionici radionica.

Stari namještaj i materijali su bili prikupljeni prije održavanja radionica, a nakon radionica i restauracije u veljači 2020. u Gospiću je održana i izložba na kojoj smo izložili obnovljen i uređen unikatni namještaj.

fond-za-zastitu-okolisa-12614_345x259

Ova je objava izrađena uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj objave u isključivoj je odgovornosti Udruge GTF – Inicijativa za održivi rast i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.